Menu Close

Kim jesteśmy

Jesteśmy grupą miłośników dziedzictwa i kultury Czarnych Górali zamieszkujących Nadpopradzie.

Nasze działania są skupione wokół Muzeum Regionalnego w Piwnicznej-Zdroju. Od lat staramy się aby przestrzenne tkactwo na nowo stało się żywym rzemiosłem w regionie.

Nasze działania wspieramy szeregiem warsztatów, nieformalnych spotkać i posiadów, podczas których tkamy, uczymy się i innych oraz szukamy sposobów promocji tego szczególnego rękodzieła.

Dzięki działaniom podejmowanym przez wiele osób w naszym regionie, możemy śmiało powiedzieć, że udało się zachować od zapomnienia przestrzenne tkactwo Czarnych Górali, a przede wszystkim tkanie RĘKAWIC FURMAŃSKICH.

.